Ander nieuws

De invloed van alcohol op een samenleving

Iedere tijd en plaats hebben hun eigen normen en waarden. Wat normaal is, welke zaken we toejuichen en welke we veroordelen. Het is altijd in beweging. Wel zit er over het algemeen in zekere logica in deze normen en waarden. Ze zorgen ervoor dat een samenleving goed functioneert. Zo juichen we het toe als iemand vrijwilligerswerk doet en keuren we het af als iemand geweld gebruikt. Onze samenleving floreert als iedereen vrijwilligerswerk zou doen. Zou echter iedereen te pas en te onpas geweld gebruiken, dan vervalt onze samenleving in totale chaos. Handig dus, die normen en waarden, voor wie graag in een stabiele samenleving leeft! Soms zijn bepaalde normen en waarden echter moeilijker te rijmen met hun effect op de samenleving. Een goed voorbeeld hiervan is alcoholmisbruik.

Het effect van alcohol op de samenleving

Wie de rol van alcohol binnen een samenleving bestudeert, kan niet anders dan concluderen dat er een negatief effect vanuit gaat. Hiervoor hoef je niet eens de cijfers van de Jellinek of het CBS in te duiken. Overal om je heen zijn de effecten van alcoholmisbruik te zien. In de plaatselijke discotheek gaan dronkenlappen met elkaar op de vuist, tijdens voetbalwedstrijden staat de ME paraat om de bijna normaal geworden misdragingen van bierdrinkende voetbalsupporters in toom te houden en op bankjes verdrinken tobbende daklozen hun problemen in een halve liter Schultenbrau. We zagen eerder dat normen en waarden er normaal gesproken voor zorgen dat een samenleving goed functioneert. Positief gedrag juichen we toe, negatief gedrag keuren we af. Je zou dan ook verwachten dat alcoholgebruik in een negatief daglicht staat. Is dit het geval?

Alcoholgebruik als uitzondering in onze normen en waarden

Tegenover alcoholgebruik zien we vreemd genoeg geen negatieve houding binnen de samenleving. Misschien is het tegenovergestelde zelfs waar. Wie niet gezellig een biertje meedrinkt tijdens de vrijdagmiddagborrel, is een saaie piet. In studentenkringen is het nog erger. Iemand die zijn hersenen niet bloot wil stellen aan de funeste effecten van Binge drinken, wordt weggehoond als een laffe borrelaar. Er schuilt een gevaar in deze lakse houding tegen een schadelijke activiteit. De normen en waarden van een samenleving hebben namelijk invloed op het gedrag van jou als individu. Als het normaal is om veel te drinken, is het verleidelijk om je gedrag aan deze norm aan te passen. Dronken studenten voor een societeit of een glas wijn na een lange werkdag. Het lijkt normaal. Maar dat is het niet.